לוח שיעורים

שעות הפעילות
יום א' – יום ה'
11:15 – 07:15, 22:00 – 18:00

יום שישי
11:00 – 07:00

 

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

 

 

    4

שיעורי בקר

 

7:15-8:15

 

8:15-9:15

 

9:15-10:15

 

10:15-11:15

 

 

 

 

שירה

 

 

 

ליז

 

 

 

אפרת

 

 

 

אפרת

 

 

 

ליז

 

   

     4

שיעורי ערב

 

 

18:00-19:00

 

19:00-20:00

 

20:00-21:00

 

21:00-22:00

 

 

 

אפרת

 

 

 

שני

 

 

 

 

 

נטלי

 

 

 

 

 

 

 

שישי

                   4

             שיעורי בקר

7:00-8:00

 

8:00-9:00

 

9:00-10:00

 

10:00-11:00

 

 

 

שירה